Mindfulness voor kinderen

Niet alleen jij, ook je kinderen hebben het druk. Op school wordt veel van ze gevraagd en daarbuiten staat de agenda vol met hobby’s, feestjes en speelafspraken. Ze denken over veel dingen na, maar weten niet hoe ze dat met een ander moeten bespreken. Mindfulness kan dan helpen. Ze leren aandacht te geven aan alles wat ze doen en ze leren zonder oordeel en van een afstandje naar hun gedachten en gevoelens te kijken. Dit geeft kinderen ruimte en rust.

 

Effecten van mindfulness bij kinderen

De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten van mindfulness op het kinderbrein. Uit die onderzoeken blijkt dat kinderen de volgende voordelen van mindfulness kunnen ervaren.

 

Effecten bij het kind zelf:

  • Meer rust in hoofd én lijf. Dat zorgt voor betere concentratie en (leer)prestaties en voor minder impulsief gedrag.

  • Minder last van negatieve gedachtes en piekeren. Daardoor nemen angsten en eventuele depressieve klachten af.

  • Ontspanning en rust. Kinderen die mindfulness beoefenen, slapen beter.

  • Gevoelens leren herkennen. En in plaats van ervoor weg te rennen of ze weg te drukken, kunnen kinderen ze accepteren en er juist bij blijven.

  • Minder snel oordelen. Doordat kinderen leren herkennen wanneer ze de neiging hebben om te oordelen, doen ze dit minder snel. Als iets dan een keer niet goed gaat, tillen kinderen daar minder zwaar aan. Zo ontwikkelen ze minder snel faalangst. Bij kinderen die al last hebben van faalangst, nemen deze klachten af.

 

Effecten op een groep kinderen:

  • Minder spanningen en pesten. Kinderen leren niet alleen vriendelijker te zijn naar zichzelf, maar ook naar anderen.

  • Vertrouwen. Doordat de kinderen vriendelijker worden en meer respect krijgen voor elkaar, neemt het vertrouwen in de groep toe.

  • Minder reactief gedrag en stress. De kinderen leren zonder oordeel naar elkaars gedrag te kijken. Ze betrekken het minder op zichzelf, waardoor ze milder reageren en minder stress ervaren. 

 

Training Methode Eline Snel!

Voor kinderen gebruik ik de Methode Eline Snel! Dit is een van de meest gebruikte methodes wereldwijd voor kindermindfulness. Eline Snel  ontwikkelde deze training aan de hand van het achtweekse programma Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) van de grondlegger van mindfulness, Jon Kabat-Zinn.  

De training is geschikt voor alle kinderen. Omdat ik naast mindfulnesstrainer ook psycholoog ben, kunnen ook kinderen met een DSM IV-diagnose bij mij terecht. Ik kan de training toespitsen op hun specifieke situatie.

 

Ik bied de training voor kinderen in twee verschillende leeftijdsgroepen aan:

 

Kinderen van 12 jaar die nog in groep 8 zitten, komen in principe in de groep voor 8- tot en met 12-jarigen. Kinderen van 12 die al in de brugklas zitten, volgen de training voor 12- tot en met 14 jarigen. Aan de hand van de intake kan ik echter bepalen om de 12-jarige toch in de andere groep te plaatsen.